تبلیغات
وبلاگ جوان - احادیث امام حسن عسگری علیه السلام

احادیث امام حسن عسگری علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم

 

احادیث امام حسن عسگری علیه السلام:

 - از افشای اسرار و ریاست طلبی پرهیز کن که این دو ( آدمی را ) به هلاکت می کشاند.

 - بد ترین بنده ، آدم دورو است.                                           

- مؤمن پنج نشانه دارد ... و یکی از آن ها زیارت روز اربعین است و... .

 - هرکه برادرش را در خلوت پند دهد او را آراسته است و هرکس در جمع پند دهد او را سر شکسته است.

 - عصبانی شدن ، کلید هر شر است.

 - هرکه نیکی بکارد خوشی درو می کند وهر که بدی بکارد پشیمانی درو می کند.

 - دل بی خرد در دهان اوست و دهان خرد مند در دلش است.

 - هرکه تخم نیکی بکارد ، مسرّت ( شادی سرور ) و شادمانی درو می کند.

- از بدی های دیگران در گذر.

 - در کار ها عاقبت اندیش باش.

 - در زندگی هرگز از دستورات قرآن جدا مشو.

 -  هنگام خشم ، خشم خود را فرو ببر.

 - در همه حال در بر آوردن نیاز های مردم کوشا باش.

 - با خویشان و بستگانت احسان و خوش رفتاری کن.

 - با برادران دینی خود همدردی کن.

 - آن کس که از روی مردم خجالت نمی کشد از خداوند نیز شرم نخواهد داشت.

 - بخشش و سخاوت اندازه ای دارد بیش تر از آن اسراف است.

 - صرفه جویی در خرج کردن مال و ثروت اندازه ای دارد اگر بیش تر از آن شود بخل خساست

( خسیس بودن )است

 - احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد اگر بیش تر از حدّش باشد نشانه ی ترس است.

 -  تمام نا پاکی ها در خانه ای جمع می شود که کلید آن دروغ گویی است.( با دروغ گفتن انسان 

به تمام گناهان آلوده می شود).    

 - خداوند به پدر و مادری که به فرزندان خود قرآن بیاموزند ، پاداش می دهد.

 - بهترین عبادت ها ، تفکّر در آفریده های خداوند و تعقّل در آیات حکیمانهء پروردگار جهان است.

 - چه قدر زشت است در باطن مسلمان ، میل و رغبت به چیزی باشد که سبب ذلّت و خواری او شود.

 - دوست شخص نادان همواره در زحمت است.

 - زیبایی صورت ، جمال ظاهری انسان است و زیبایی عقل و فکر ، جمال باطنی او ( انسان ) است.

 - برگرداندن معتاد از عادتی که به او خو گرفته است مانند خرق عادت در طبیعت است.

 - هر چند خداوند روزی مردم را تضمین کرده است ولی مبادا ضمانت خداوند مغرورتان سازد و

 شما را از کار و  کار و کوشش باز دارد.

بر گرفته از کتاب الحدیث
[ یکشنبه 23 مهر 1391 ] [ 09:03 ب.ظ ] [ علی زینالی خسروشاهی ]